Ga naar inhoud
Open VLD HNM Gewoon doen

Wonen en bouwen

Fatsoenlijk samen leven begint met fatsoenlijk wonen en bouwen!

 

1. Verbetering van de werking en communicatie van de stedenbouwkundige dienst. Bouwaanvragen moeten veel sneller in orde gebracht worden, dit is ook zo voor bouwovertredingen, vooral wanneer een regularisatie mogelijk is.


2. Meer beleidsstimuli via vergunningen (bv. klimaat, parkeerplaatsen bij verkavelingen, mobiliteit).


3. Controle op naleving bouwvoorschriften en opvolging algemene leefomstandigheden (hygiëne, brandveiligheid, dierenwelzijn, …).


4. Bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen meet aandacht voor toegankelijkheid rolstoelgebruikers en ouderen (maar ook bv. kinderwagens).


5. Opmaak “stedelijk toegankelijkheidsplan” voor een grondige aanpak van wegen, trottoirs en overheidsgebouwen (bv. voor rolstoelen en kinderwagens).


6. Betere controle op sociaal woonbeleid. Meer aandacht voor evenwicht van het sociaal weefsel in bepaalde wijken.


7. Meer oog voor mogelijkheden tot herbestemming van private dan wel publieke gebouwen.


8. Meer toezicht op ondergrondse riolering en waterhuishouding.


9. Leegstand aanpakken met een “stedelijk leegstandsplan”: leegstand in kaart brengen en actief opvolgen.

 

Terug naar het programma