Ga naar inhoud
Open VLD HNM Gewoon doen

Sociaal beleid en burgerschap

Een volwaardig gelijke kansenbeleid met correcte opvolging leidt tot actief burgerschap!

 

Wij willen niemand achter laten en iedere burger motiveren om zijn/haar kansen te grijpen. Wij willen het actief burgerschap van iedere burger in het algemeen en de inburgering van nieuwkomers in het bijzonder stimuleren door volgende concrete maatregelen:


1. Het OCMW moet de afspraken die zij maakt beter opvolgen en controleren.


2. Het OCMW en andere sociale instanties (bv. sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren) moet een strenger beleid voeren.


3. Burgers die steun ontvangen van het OCMW moeten gestimuleerd worden tot het uitvoeren van gemeenschapsdiensten (bv. gezelschap in ouderenzorg, kleine onderhoudswerken bij ouderen).


4. Kansarmen en sociaal werkers, moeten minder belast worden met administratie. Voor mensen in problemen is al dat papierwerk een hele inspanning. Wanneer éénmaal de toestemming gevraagd wordt van OCMW-klanten om gegevens over hun bank, nutsmaatschappijen, schulden en facturen te delen, dan bespaar je een hele papierberg.


5. Burgers moeten meer betrokken worden bij het bestuur. De kloof tussen burger en lokale overheid moet worden gedicht.


6. Er moet meer burgerparticipatie komen (bv. burgerbegroting). Zo worden de bestaande adviesraden echte participatieve raden met een eigen verantwoord budget, ook in de deelgemeenten.


7. De stad moet burgerschapseducatie op scholen promoten, onder andere in lessen over de democratie, gelijke kansen en de liberale rechtsstaat. Leerlingen in onze stad en deelgemeenten moeten steeds alle ruimte krijgen om eigen keuzes te maken.


8. Burgerinitiatieven moeten altijd en overal ondersteund worden door de stad.


9. Er moet meer nadruk en toezicht gelegd worden op inburgering van nieuwkomers. De stad zal via overleg met de bevoegde diensten de bestaande inburgeringscursussen helpen omvormen tot volwaardige burgerschapscursussen, die voor iedereen open staan. Hierin wordt bijzondere aandacht besteedt aan onze Verlichtingsidealen (vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap).


10. Wegwijzer is een intergemeentelijk project dat mensen van buitenlandse herkomst ‘wegwijs’ wil maken in de gemeenten en het onderwijs in de Middenkempen. Dit integratieproject moet nog meer ondersteund worden vanuit de stad. Meer nog, onze Stad moet hiervan de voortrekker worden. 


11. Verschillende schepenportefeuilles moeten samengaan in een volwaardige Schepen van Burgerschap, zoals bevolking en burgerlijke stand, gelijke kansen en integratiebeleid, met een bijzondere aandacht voor inburgering, actief burgerschap en het dichten van de kloof tussen burger en stad.

 

Terug naar het programma