Ga naar inhoud
Open VLD HNM Gewoon doen

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Vlotte mobiliteit in een veilige verkeersomgeving: dat is onze topprioriteit!


1. De straten in de schoolomgevingen moeten veilig zijn voor de kinderen en jongeren die met de fiets naar school gaan. Daarom kiezen we voor fietsstraten in schoolomgevingen.


2. De straten in het centrum zijn weinig aangenaam voor fietsers en er is geen duidelijke ruimte voor deze zwakke weggebruikers. Er moeten overal duidelijk gemarkeerde fietsstroken komen met een vlakkere ondergrond. Een betere fietsinfrastructuur is nodig om fietsen te blijven aanmoedigen. Sommige straten moeten dringend aangepakt worden.


3. Tegelijkertijd moeten fietsers en andere zwakke weggebruikers gesensibiliseerd worden. Zij hebben zelf ook een verantwoordelijkheid in het verkeer.


4. Daarnaast is voldoende fietsenstalling cruciaal. Vooral aan het station is nood aan extra én veilige fietsplaatsen.


5. De bussen van De Lijn moeten het stadscentrum zoveel mogelijk trachten te vermijden. Dit kan door bushaltes rechtstreeks vlakbij scholen te plaatsen en het busverkeer op de Grote Markt te minimaliseren.


6. Om het openbaar vervoer beter en vlotter te laten verlopen, kiezen wij voor meer overleg met De Lijn en de NMBS.


7. Er is een schrijnend gebrek aan veilige autostaanplaatsen in of nabij het winkelcentrum. Om zoekverkeer te vermijden, kunnen er sensoren worden geplaatst in de parkeerplaatsen in het centrum. Deze kunnen worden gelinkt aan de Stadsapp om exact te zien waar nog plaats vrij is of aan digitale borden op de Ring, de Augustijnenlaan en de Belgiëlaan die tonen in welke parkeerzones nog plaatsen vrij zijn.


8. In de Zandstraat creëren we shop & go-parkeerplaatsen, waar je gratis tijdelijk kan parkeren met een parkeerschijf voor maximum 30 minuten.


9. Door de wagens langs de volledige Augustijnenlaan niet achter elkaar te laten parkeren, maar wel naast elkaar of schuin naast elkaar, kunnen er veel parkeerplaatsen bij gecreëerd worden op een wandelafstand van het centrum.


10. Een strengere controle op het parkeerbeleid is nodig. Dit kan gedeeltelijk gebeuren met een digitaal systeem met sensoren in de parkeerplaatsen gelinkt aan een parkeermeter. Indien er gewerkt wordt met bewonerskaarten, moet de eerste bewonerskaart voor iedereen gratis zijn.
Toch gaan we voluit voor gratis alternatieven op wandelafstand van het centrum.


11. Er moet meer controle gebeuren op de snelheid van het centrum. Dit kan met traject- metingen en slimme camera’s (zie Veiligheid en netheid).


12. Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen of grote bouwprojecten moet altijd een grondige studie gemaakt worden van de impact hiervan op de verzadiging van het wegennet (zie Wonen en bouwen).


13. Het is van cruciaal belang dat (wegen)werken op elkaar worden afgestemd. Grote invalswegen tegelijk aanpakken, is niet meer van deze tijd. Er moet worden gegaan voor een gecoördineerde uitwerking met strikte deadlines en afspraken die gecontroleerd worden.


14. Onze inwoners moeten ’s winters even veilig op hun bestemming kunnen geraken als doorheen het jaar. Er moet geïnvesteerd worden in extra materiaal voor de sneeuwploeg. Bij sneeuwval moeten eerst de hoofdwegen vrijgemaakt worden en dan pas de secundaire wegen.


15. Burgers moeten meer inspraak krijgen in het mobiliteits- en parkeerbeleid. Bij belangrijke innoverende investeringen moeten burgers echt vooraf betrokken worden (bv. slimme straatverlichting met sensoren en zonnepanelen), maar ook bij beslissingen over onderhoud- en herstellingswerken (bv. rondvraag over volgorde aanpak probleemstraten moet leiden tot een “stedelijk onderhoudsplan”).

 

Terug naar het programma