Ga naar inhoud
Open VLD HNM Gewoon doen

Milieubeleid en klimaat

“Er is geen plan B” (E. Macron) - “Blauw is het nieuwe groen” (G. Rutten)

 

1. Een hervorming van het Diftar-systeem naar lagere tarieven is nodig.


2. Op de openbare gebouwen moeten zonnepanelen komen, de stad moet de voortrekker zijn in de omslag naar hernieuwbare energie. Daarnaast moeten deze gebouwen energievriendelijk gemaakt worden om verspilling tegen te gaan.


3. Voor de openbare verlichting moet de omslag naar led gemaakt worden, dit type verlichting verbruikt minder energie en gaat langer mee.


4. In onze stad zijn momenteel slechts twee oplaadpunten voor elektrische auto’s, er moeten er meer komen.


5. Zowel bedrijven als particulieren moeten gebruik kunnen maken van renovatiepremies, energieladingen en groepsaankopen om initiatieven aan te moedigen.


6. Er moet meer ingezet worden op de deeleconomie (autodelen, deelfietsen, repair-cafés…)


7. Zwerfvuil en sluikstorten dragen niet bij tot recyclage van materialen, veroorzaken ergernis en de opruimkosten ervan kosten bovendien geld. Een strengere handhaving is nodig en er moeten meer vuilbakken komen om zwerfvuil tegen te gaan (zie Veiligheid en netheid).


8. Afvalophaling begint eerst op de belangrijkste plaatsen. Geen afvalophalingen in het midden van de dag, want volle stoepen zijn een probleem voor mobiliteit en toegankelijkheid.
9. In het kader van een duurzame circulaire economie moeten bij openbare werken zoveel mogelijk materialen hergebruikt worden, zo zorgen we voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte.


10. Potentiezones voor hernieuwbare energie moeten gemeentelijk in kaart gebracht worden met de nodige transparantie naar de inwoners toe, en liefst in samenspraak met hen.


11. Meer groen moet geïntegreerd worden in het straatbeeld, meer bomen, struiken en planten moeten in de openbare ruimte aangebracht worden. Dat ziet er niet alleen aantrekkelijker uit maar draagt ook nog eens bij tot een betere luchtzuiverheid.


12. In Herentals moet een dierenbegraafplaats komen, de Herentalse huisdieren zijn ook inwoners van onze stad, ook zijn moeten in de buurt van hun thuis begraven en herdacht kunnen worden.


13. Natuurbegraafplaatsen moeten afgebakend worden, zones buiten de klassiek afgebakende begraafplaatsen waar assen zullen mogen worden uitgestrooid of biologisch afbreekbare asurnen begraven kunnen worden. Op die manier geven we meer keuzevrijheid aan mensen.


14. “Stedelijk Windmolenplan”: onderzoek waar mogelijk, transparantie aan burgers met een Windmolenkaart en informatie verstrekken bij aankoop of verbouwing (“U woont/gaat bouwen in potentieel windmolengebied”).

 

Terug naar het programma