Ga naar inhoud
Open VLD HNM Gewoon doen

Middenstand en economie

Een leefbare stad heeft een bruisende middenstand en benut haar volledig economisch potentieel!


1. Winkelen in het centrum en de kernen van de deelgemeenten moet meer gepromoot worden als een aangename beleving. Hetzelfde geldt voor het horeca-aanbod.


2. Meer groen in het straatbeeld én voldoende parkeergelegenheid in of nabij het winkelcentrum dragen bij tot een aantrekkelijke winkelstad.


3. Een gunstig fiscaal beleid is nodig om ondernemen in onze stad aantrekkelijker te maken. Dit zal bijdragen tot het wegwerken van de leegstand.


4. De stad kan als facilitator tussen eigenaars van leegstaande commerciële panden en ondernemers die een invulling willen realiseren, met het oog op het wegwerken van de leegstand. Het pand wordt voor één jaar verhuurd volgens vaste huurprijzen, in ruil krijgt de eigenaar één jaar vrijstelling van de leegstandsheffing. Na deze periode heeft de starter een sterke basis opgebouwd en kan dan kiezen verder te doen of te stoppen. Deze manier van werken is in Kortrijk reeds een succes.


5. Er moet een eenvoudig en eenvormig belastingsysteem komen om de vele kleine belastingen, de zogenoemde “pestbelastingen”, te innen of desnoods af te schaffen.


6. Er moeten meer KMO- en industriezones bij komen die voor meer werkgelegenheid in onze streek zullen zorgen. Daarom zou er met omliggende steden en gemeenten onderhandeld moeten worden, want zij halen er ook hun voordeel uit. Onze stad moet de nodige stimuli verlenen voor nieuwe industriezones, maar hierbij moet de milieuvriendelijkheid steeds in het oog gehouden worden.


7. Ondernemers worden onvoldoende betrokken bij het beleid. Zij eisen terecht meer en duidelijkere communicatie met en door de stadsdiensten.


8. Onze middenstand moet beter ondersteund en omkaderd worden. De middenstandsraad moet hervormd worden. Meer inspraak in het beleid en overleg met de stad zijn dringend nodig. Bovendien moeten er meer financiële middelen naar onze middenstand en horeca gaan.


9. Niet enkel het ondernemerschap in het stadscentrum moet gestimuleerd worden. Ook de deelgemeenten moeten de nodige stimuli krijgen, zodat al onze burgers ter plaatse een basisaanbod van private diensten hebben (bv. buurtwinkels, banken). Lokale markten met lokale producenten zijn hierbij ook een goed idee.


10. Het aanbod van interimkantoren is te veel geconcentreerd in het centrum van Herentals. Interimkantoren zouden zich bij voorkeur aan de rand van het centrum moeten vestigen, bijvoorbeeld in een specifieke KMO-zones. Daardoor kunnen er zich meer winkels en horecazaken vestigen in het centrum van Herentals.


11. Een opwaardering van het havengebied, zoals in andere steden, kan een toeristische boost opleveren.


12. Herentals, de historische hoofdstad van de Kempen, en al haar troeven moet meer gepromoot worden.

 

Terug naar het programma